Projekt "Czas do szkoły" zakończony sukcesem. Dzięki naszym działaniom, 45 uczniów z Ukrainy jest gotowych na rozpoczęcie edukacji w polskich szkołach. Wsparciem objęliśmy @Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu, @Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu , II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu , oraz trzynaścioro dzieci, które rozpoczną naukę w pozostałych szkołach na terenie powiatu bolesławieckiego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa.
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów.