ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AAC Z DOKTOR MAGDALENĄ GRYCMAN
 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
  AAC MODUŁ I – MODEL WYKORZYSTYWANIA AAC W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKÓŁ ORAZ RODZIN DZIECI ZE ZŁOŻONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACJI.
  ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ U OSÓB ZE ZŁOŻONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACJI POD SUPERWIZJĄ.
  Prowadzący: Magdalena Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
  Kurs kierowany jest do pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli oraz
  rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych lub mających problemy z komunikowaniem się.