Już w styczniu zaczynamy bezpłatne zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, które odbędą się dzięki wsparciu Amazon. Poprowadzą je wykwalifikowani terapeuci AAC. A dzisiaj testowaliśmy sprzęt do realizacji zajęć, który sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Na Lata 2018-2030 PROO.
AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli i pomagają w nawiązywaniu poprawnego kontaktu z innymi ludźmi.